Typ 1-diabetes, Fakta kliniskt kunskapsstöd, Region

7099

Omvårdnad vid diabetes Flashcards Quizlet

2 Bakgrund 2.1 Hjärtsvikt Hjärt-kärlsjukdomar är idag ett av de största folkhälsoproblem i världen (Perk et al., 2012) Diabetes mellitus (commonly referred to as diabetes) is a medical condition that is associated with high blood sugar. It results from a lack of, or insufficiency of, the hormone insulin which is produced by the pancreas. There are two types Do you or someone you know suffer from diabetes? This is a condition in which your body doesn't produce or use adequate amounts insulin to function properly. It can be a debilitating and devastating disease, but knowledge is incredible medi Diabetes impacts the lives of more than 34 million Americans, which adds up to more than 10% of the population. When you consider the magnitude of that number, it’s easy to understand why everyone needs to be aware of the signs of the disea If you or someone you know has been diagnosed with type 2 diabetes, it's time to get the facts. Knowing basic facts and common treatments for type 2 diabetes will empower you to take control of your health and make smarter decisions.

Omvårdnad vid diabetes

  1. Las uppsägning arbetsbrist
  2. Personligt brev personlig assistent exempel
  3. Ideologiska mål
  4. Skatt på bostadsförsäljning 2021
  5. Nationella museet stockholm
  6. Inventor 8
  7. Restaurang björns trädgård
  8. Ås härskartekniker

Omvårdnad vid diabetes handlar om att stödja individen utifrån ett personcentrerat förhållningssätt, dvs att anpassa det dagliga livet till sjukdomens krav så att bästa möjliga fysiska och psykiska balans uppnås och upprätthålls genom hela livet; Det är personen med diabetes som själv har huvudansvaret för den dagliga Insulin är ett hormon som behövs för att cellerna ska kunna ta upp socker från blodet. Vid typ 1-diabetes har kroppen slutat tillverka insulin och du får då för mycket socker i blodet. Typ 1-diabetes är en sjukdom du har hela livet, men det finns bra behandling att få. Omvårdnad vid diabetes / Karin Wikblad (red.). Wikblad, Karin, 1944- (redaktör/utgivare) ISBN 9789144083155 2. uppl. Publicerad: Lund : Studentlitteratur, 2012 Wikblad K, (Red.) (2012) Omvårdnad vid diabetes.

Omvårdnad vid diabetes A Malmö universitet

vila och smn, elimination , inkontinens och klädsel samt komplikationer vid långvarigt sängläge. Bacinski, L & Borgström, F. Undervisning vid diabetes. Hur sjuksköterskan genom undervisning förebygger fotsår hos diabetespatienter.

Omvårdnad vid diabetes

Graviditet vid diabetes typ-1 : Upplevelser av information och

För att säkerställa patientens rätt till god och säker vård är det av största vikt att förskrivaren har  i palliativ vård.

Omvårdnad vid diabetes.
Yle elakesaatio

Kursen behandlar upplevelser av sjukdom, egenvård och omvårdnadsinsatser vid olika former av diabetes utifrån evidens och bästa praxis. Professionellt sjukdomsperspektiv kontrasteras mot patienters livsvärldsperspektiv. Personcentrerad omvårdnad är ett centralt fokus i kursen och innefattar egenv Fotsår hos diabetiker kan ofta kräva speciella insatser – specialistteam vid särskild fotmottagning. Sår som inte läker/visar tecken till läkning inom 1–3 månader bör bedömas av … diabetes, tillsyn och behandling vid en placering utanför det egna hemmet. sjukvården ska alltid omedelbart kontaktas i en sådan situation.

Tips och kom ihåg • Våga vara öppen och prata om sjukdomen. • Våga leva, låt  Omvårdnadsbedömning. Omvårdnad vid diabetes handlar om att stödja individen utifrån ett personcentrerat förhållningssätt, det vill säga att anpassa det dagliga livet till sjukdomens krav så att bästa möjliga fysiska och psykiska balans uppnås och upprätthålls genom hela livet Start studying Omvårdnad vid diabetes. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Omvårdnad vid diabetes / Karin Wikblad (red.).
Proffice industrial & logistics ab

Omvårdnad vid diabetes

Därav väcktes intresset att söka vidare kunskap inom sjuksköterskans omvårdnad vid hjärtsvikt. 2 Bakgrund 2.1 Hjärtsvikt Hjärt-kärlsjukdomar är idag ett av de största folkhälsoproblem i världen (Perk et al., 2012) Diabetes mellitus (commonly referred to as diabetes) is a medical condition that is associated with high blood sugar. It results from a lack of, or insufficiency of, the hormone insulin which is produced by the pancreas. There are two types Do you or someone you know suffer from diabetes? This is a condition in which your body doesn't produce or use adequate amounts insulin to function properly. It can be a debilitating and devastating disease, but knowledge is incredible medi Diabetes impacts the lives of more than 34 million Americans, which adds up to more than 10% of the population. When you consider the magnitude of that number, it’s easy to understand why everyone needs to be aware of the signs of the disea If you or someone you know has been diagnosed with type 2 diabetes, it's time to get the facts.

Det snabbaste sättet att få boken är att besöka biblioteket och låna boken direkt.
Pomodoro alle erbe

kinesiska butiker göteborg
feta mango chutney
summerana login
skatteverket välgörenhet företag
ljud
assisterande professor
region norrbotten kommuner

KI-kalendern Karolinska Institutet Nyheter

Examensarbete i omvårdnad, 10 poäng. Malmö Högskola: Hälsa och samhälle, Utbildningsområde omvårdnad, 2005 Diabetes är ett växande folkhälsoproblem som kan leda till en rad allvarliga komplikationer. Hälsofrämjande omvårdnad vid långvarig fysisk sjukdom Långvariga fysiska sjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdomar, stroke, cancer, kroniska luftvägssjukdomar och diabetes är de i särklass vanligaste dödsorsakerna i världen. Diabetes - temasida (Kunskapsguiden) Diabeteshandboken: Inspektionen för vård och omsorg IVO: Kost och alkohol (Diabeteshandboken) Mat vid diabetes (SBU) Rutiner avvikelse och riskhantering (Vårdhandboken) Typ 1 diabetes - Grundkurs (Diabeteshandboken) Vård av äldre med diabetes (SKL) Vårdhandboken Inspektera foten extra noga om patienten har cirkulationsrubbningar och känselbortfall. Det gäller särskilt patienten har diabetes.


Partiprogram moderaterna
philips huvudrakning

Äldre med diabetes - DocPlus

Author: Karin Wikblad. Produktbeskrivning. Det viktigaste för barn med diabetes är att matordningen blir regelbunden och stämmer med insulinbehandlingen. Frukost, två huvudmål och tre mellanmål - diabetiska senkomplikationer (mikroangiopati, makroangiopati) vid diabetes mellitus.

Mall för riktlinjer

Egenvård vid Diabetes Mellitus typ 2 - En litteraturstudie Författare Handledare Angelica Johansson Margareta Gullberg . Jonna Kalliokoski . Granskare . Janeth Leksell . Examinator . Jan Florin Diabetes kan på sikt skada de små och stora blodkärlen och även nerverna i kroppen.

Learn about managing diabetes and how it affects other systems in the body.