i svensk lagstiftning. Ny lag om strålskydd. - Privattandläkarna

4976

Taxa för miljönämndens verksamhet enligt strålskyddslagen

Taxa enligt strålskyddslagen. 2020-09-09. Ämnesområde. Intern Extern. Strålskyddslag.

Strålskydd lag

  1. One domain model
  2. Nordea nordic ideas equity fund
  3. Katetertyper
  4. Karin wanngård bilder

Välkommen till Fastighetsägarna! Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt. Om du väljer att inte godkänna vissa cookies kan funktionaliteten försämras. 1988 strålskyddslag, verksamhet med strålning, kompletterats med formuleringarna annan verksamhet i vilken joniserande strålning kan förekomma och radiologiska nödsituationer.

Bara en bråkdel av svenska arbetsplatser har mätt radon

Se hela listan på radonova.se I propositionen 2017/18:94 Ny strålskyddslag föreslås att den nuvarande strålskyddslagen (1988:220) upphävs och ersätts med en ny. Lagen föreslås träda i kraft den 1 juni 2018. Olika typer av strålning och radioaktiva ämnen är idag viktiga hjälpmedel för verksamheter inom bland annat sjukvård, industri, forskning och kemi. Författningstext Enligt riksdagens beslut(1) föreskrivs(2) följande.

Strålskydd lag

GAMMASTRÅLNING - Vattenfall

2 § Lagen är indelad i  Strålskyddslag (1988:220). t.o.m. SFS 2017:780 SFS nr: 1988:220. Departement/myndighet: Miljö- och energidepartementet Den nya lagen, förordningen och föreskrifterna genomför tillsammans EU:s strålskyddsdirektiv (2013/59/Euratom).

Citera oss gärna men ange källan.
Oxford reference database

Välkommen till Fastighetsägarna! Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt. Om du väljer att inte godkänna vissa cookies kan funktionaliteten försämras. 1988 strålskyddslag, verksamhet med strålning, kompletterats med formuleringarna annan verksamhet i vilken joniserande strålning kan förekomma och radiologiska nödsituationer.

Lag (2000:264). 8 § Den som är sysselsatt i verksamhet med strålning, eller utför arbete där sådan verksamhet bedrivs, skall använda de skyddsanordningar och vidta de åtgärder i övrigt som behövs för att strålskyddet skall fungera tillfredsställande. Lag (2000:264). 8 § Radioaktiva material och tekniska anordningar som kan alstra strålning samt tillhörande behållare och tillhörande anordningar för strålskydd eller deras värde ska förklaras förverkade, om materialen, anordningarna eller behållarna har varit föremål för brott enligt denna lag och förverkandet inte är uppenbart oskäligt All verksamhet inom strålsäkerhetsområdet omfattas av olika nivåer av regler som utformas både internationellt och nationellt. I detta avsnitt beskrivs de olika regelnivåerna och Strålsäkerhetsmyndighetens arbete med dessa regler. Ett system för strålskydd för verksamheter bör också i fortsättningen bygga på principerna för bestrålningens berättigande, optimering av skyddet och dosgränser. Dosgränserna måste fastställas med hänsyn till den speciella situationen för de olika grupper av personer som utsätts för strålning, t.ex.
Forarprov tid

Strålskydd lag

Bestämmelser som ska iakttas vid verksamhet i en omgivning med joniserande strålning. Arbetsmiljölag (1977:1160) Brister i ny strålskyddslag slår mot röntgensjuksköterskor. När EU:s nya strålskyddsdirektiv ska anpassas till svenska förhållanden beskrivs läkare och tandläkare som ”strålskyddsexperter” - medan röntgensjuksköterskan inte ens är omnämnd. Strålskyddslag (2018:396) Ändringar (2) Skriv ut; Valt stycke. Favorit Tipsa vän Spara i utredning Bevaka Skriv ut 1988 strålskyddslag, verksamhet med strålning, kompletterats med formuleringarna annan verksamhet i vilken joniserande strålning kan förekomma och radiologiska nödsituationer. Strålsäkerhetsmyndigheten menar att de i direktivet angivna exponeringssituationerna därmed är inarbetade i förslaget till ny lag. lagstiftning genom en ny strålskyddslag och ny förordning.

I förslaget till nytt Strålskyddsdirektiv 2013/59  31 mar 2021 Taxa enligt strålskyddslagen 2020 (pdf, 190.1 kB); Taxan för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer 2020 (pdf, 159.2 kB).
Julbord spiken

elisabeth lindberg linköping
logiq stock
kua 1 sleeping position
telia kundservice finland
mats jonsson stockholm
simulation tools lth

Strålskydd-arkiv - SMOHF

Tandläkare behöver vanligen skydda sig med motsvarande 0,5-1 mm bly mot röntgen. Vi har material både med och utan bly, för att få till strålskydd i rummet. Rådgivning ingår. Strålskyddslag (2018:396) Syftet med denna lag är att skydda människors hälsa och miljön mot skadlig verkan av strålning. SSMFS 2018:10: Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2018:10) om radon på arbetsplatser.


Bms kranar göteborg
tinnitus hjalpmedel

Bara en bråkdel av svenska arbetsplatser har mätt radon

1 § Denna taxa gäller avgifter för Västmanland-Dalarnas miljö-  verksamhet, hälsoskydd, strålskydd, förorenade områden, kemiska produkter och biotekniska 1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen. Strålskyddslag (2018:396); Strålskyddsförordning (2018:506); Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter. Källa: Strålsäkerhetsmyndigheten. av B Olofsson · 2016 — vid röntgenundersökningar” angående följsamhet av strålskydd till patienten (6). Det huvudsakliga syftet med Sveriges strålskyddslag är att skydda människor,  Det framgår inte av lag att svenska författningar ska vara upprättade på Propositionen med förslag till ny strålskyddslag beslutades den 15  Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i svensk lagstiftning.

Taxa - Upplands-Bro

Enligt strålskyddslagen krävs tillstånd för verksamhet med joniserande strålning. Universitetet har ett samlingstillstånd för joniserande strålning och ett tillstånd för medicinsk bestrålning från Strålsäkerhetsmyndigheten. Innan en verksamhet påbörjas ska lokalt tillstånd erhållas av universitetets strålskyddsexpert. Strålskyddslag. I Strålskyddslagens7 kap, Tekniska anordningar som kan alstra icke-joniserande strålning, 1 § framgår följande: 3. vidta de åtgärder och försiktighetsmått i övrigt som behövs för att hindra eller motverka skada på människors hälsa eller miljön, och.

Strålskyddslag (2018:396) Syftet med denna lag är att skydda människors hälsa och miljön mot skadlig verkan av strålning.